top of page
  • Zdjęcie autoraNowocześni Księgowi

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. Podwójne opodatkowanie w spółkach nie jest takie straszne.

Podwójne opodatkowanie jest jednym z kluczowych problemów, z jakim borykają się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Zjawisko to polega na tym, że zysk spółki jest opodatkowany na poziomie spółki oraz ponownie, gdy jest wypłacany wspólnikom jako dywidenda. W niniejszym artykule przedstawimy, jak skutecznie uniknąć podwójnego opodatkowania, oraz omówimy dostępne strategie i przykłady.jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o., koszty w spółce, podwójne opodatkowanie


1. Ustalanie struktury wynagrodzeń sposobem na podwójne opodatkowanie

Jednym ze sposobów na uniknięcie podwójnego opodatkowania jest odpowiednie ustalanie struktury wynagrodzeń dla Członków Zarządu (wspólników). Zamiast wypłacać dywidendy, które są opodatkowane, można wypłacać wynagrodzenia za pełnienie funkcji. Wynagrodzenia te stanowią koszt uzyskania przychodu dla spółki, co zmniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).


Przykład:

Jan Kowalski jest wspólnikiem i jednocześnie pełni funkcję w spółce z o.o. jako Członek Zarządu. Zamiast wypłacać dywidendy, spółka wypłaca Janowi wynagrodzenie za pełnienie funkcji. W ten sposób wynagrodzenie to jest kosztem dla spółki, co zmniejsza jej podstawę opodatkowania, a Jan płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) od wynagrodzenia.


2. Umowy cywilnoprawne

Kolejną metodą jest zawieranie umów cywilnoprawnych ze wspólnikami. Wynagrodzenie z tytułu takich umów również jest kosztem uzyskania przychodu dla spółki, co obniża jej dochód do opodatkowania.


Przykład:

Anna Nowak, wspólnik spółki z o.o., świadczy na rzecz spółki usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenie Anny jest kosztem dla spółki, co zmniejsza jej dochód do opodatkowania podatkiem CIT, a Anna płaci podatek PIT od otrzymanego wynagrodzenia.


3. Leasing operacyjny

Spółka z o.o. może również korzystać z leasingu operacyjnego, który pozwala na zaliczenie rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu. Jest to szczególnie korzystne w przypadku leasingu środków trwałych, które w innym przypadku byłyby amortyzowane przez dłuższy czas.


Przykład:

Spółka z o.o. leasinguje samochody dla swoich pracowników. Raty leasingowe są kosztem uzyskania przychodu, co zmniejsza podstawę opodatkowania CIT. W ten sposób spółka unika podwójnego opodatkowania, ponieważ koszt leasingu zmniejsza jej dochód do opodatkowania.


4. Powtarzające się świadczenia wspólnika na rzecz spółki z o.o.

Powtarzające się świadczenia wspólnika na rzecz spółki z o.o. polegają na regularnym wykonywaniu określonych usług lub dostarczaniu towarów przez wspólnika na rzecz spółki, zgodnie z umową. Mogą to być np. usługi doradcze, księgowe, techniczne, itp.

Koszty związane z tymi świadczeniami mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w spółce z o.o., pod warunkiem, że są one ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła. Ważne jest, aby te świadczenia były dokumentowane i rozliczane na warunkach rynkowych, co oznacza, że muszą być one zgodne z zasadą ceny rynkowej.


Przykład:

Jan Kowalski jest wspólnikiem w spółce z o.o. "Tech Solutions", która zajmuje się tworzeniem oprogramowania. Jan jest jednocześnie specjalistą IT. Zgodnie z zapisem umowy spółki, Jan regularnie, co miesiąc, świadczy na rzecz "Tech Solutions" usługi z zakresu wsparcia technicznego i konserwacji serwerów spółki.

W ten sposób, regularne świadczenia wspólnika są rozliczane jako koszty operacyjne spółki, co wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania spółki z o.o.


5. Wykorzystanie ulg podatkowych i zwolnień


Spółki z o.o. mogą korzystać z różnych ulg i zwolnień podatkowych, które pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania CIT. Przykładem mogą być ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R) czy zwolnienia z podatku dla firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).


Przykład:

Spółka z o.o. prowadzi działalność badawczo-rozwojową i korzysta z ulgi podatkowej B+R. Koszty związane z działalnością B+R są odliczane od podstawy opodatkowania, co zmniejsza dochód do opodatkowania podatkiem CIT.


Podwójne opodatkowanie w spółkach z o.o. może być znaczącym obciążeniem, ale istnieje wiele strategii, które mogą pomóc w jego uniknięciu. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie planowanie i wykorzystanie dostępnych narzędzi oraz ulg podatkowych. Warto również skonsultować się z doświadczonym doradcą podatkowym, aby dobrać najlepsze rozwiązania dla konkretnej sytuacji.

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page