top of page
  • Zdjęcie autoraNowocześni Księgowi

Kto musi płacić VAT, a kto może być z tego zwolniony? Zwolnienie z podatku VAT.

Zaktualizowano: 2 lip

Sprawdź, kiedy musisz płacić VAT, a kiedy możesz skorzystać ze zwolnienia z podatku. Przeczytaj, jakie uprawnienia ma mały podatnik VAT.Kto musi płacić vat, kto jest zwolniony z vat, zwolnienie z vat


VAT, czyli podatek od wartości dodanej, to jeden z podstawowych podatków, którym podlegają przedsiębiorcy w Polsce. Dowiedz się, kto musi płacić VAT, a kto może być z tego zwolniony oraz jakie uprawnienia ma mały podatnik VAT.


Kto jest podatnikiem VAT?


Podatnikiem VAT jest każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży towarów lub świadczeniu usług. Podatek ten jest doliczany do każdej transakcji, a jego wartość jest pobierana na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. Należy pamiętać, że VAT jest płacony niezależnie od podatku dochodowego PIT.


Opodatkowaniu VAT podlegają:

  • Sprzedaż towarów i usług w Polsce,

  • Eksport towarów,

  • Import towarów,

  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.


Podatnik VAT czynny a podatnik VAT zwolniony

Podatników VAT można podzielić na:


  • Podatników VAT czynnych - płacą VAT, prowadzą pełną ewidencję sprzedaży i zakupów, składają deklaracje VAT i mogą odliczać podatek naliczony.

  • Podatników VAT zwolnionych - korzystają ze zwolnienia podmiotowego (do 200 tys. zł rocznego obrotu) lub przedmiotowego (sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie ustawy).


Zwolnienie z podatku VAT podmiotowe


Możesz skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, jeśli Twoje przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 200 tys. zł. Do limitu nie wlicza się kwoty podatku oraz niektórych transakcji, jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.


Kiedy nie przysługuje zwolnienie podmiotowe


Zwolnienie z podatku VAT podmiotowe nie przysługuje, jeśli zajmujesz się sprzedażą towarów lub usług wymienionych w ustawie o VAT, np. metale szlachetne, wyroby jubilerskie, usługi prawnicze czy doradztwo (z wyjątkiem rolniczego).


Zwolnienie z VAT przedmiotowe


Zwolnienie przedmiotowe przysługuje, gdy świadczysz usługi lub sprzedajesz towary wymienione w ustawie VAT, niezależnie od wysokości obrotów. Przykłady to usługi medyczne, edukacyjne, finansowe.


VAT dobrowolny


Możesz zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego i płacić VAT dobrowolnie, np. aby odliczyć VAT naliczony przy dużych zakupach. Musisz zawiadomić urząd skarbowy przed początkiem okresu, w którym rezygnujesz ze zwolnienia.


Co zrobić po przekroczeniu limitu zwolnienia


Po przekroczeniu 200 tys. zł każda kolejna sprzedaż podlega VAT. Powinieneś zarejestrować się jako podatnik VAT składając formularz VAT-R. Musisz to zrobić:


  • Przed dokonaniem pierwszej sprzedaży towarów lub usług niezwolnionych z VAT,

  • Przed dniem przekroczenia limitu 200 tys. zł netto obrotu.


Podsumowanie


Podatek VAT to ważny element działalności gospodarczej, a znajomość zasad jego naliczania i możliwości zwolnień może znacząco wpłynąć na finanse firmy. Pamiętaj, że przekroczenie limitu sprzedaży czy dobrowolna rezygnacja ze zwolnienia wiąże się z koniecznością rejestracji jako podatnik VAT.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page