top of page
 • Zdjęcie autoraNowocześni Księgowi

Rejestracja spółki z o.o. przez internet. Zakładanie spółki - praktyczny przewodnik krok po kroku.

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) może wydawać się skomplikowanym procesem, jednak z odpowiednimi wskazówkami można to zrobić sprawnie i bezproblemowo. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak założyć spółkę z o.o., zarówno tradycyjnie, jak i przez internet, korzystając z systemu S24 prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.rejestracja spółki przez internet, otwieranie spółki


Jak założyć spółkę z o.o.?

Zakładanie spółki z o.o. można przeprowadzić na dwa sposoby:

 1. Tradycyjnie – w formie aktu notarialnego.

 2. Online – za pośrednictwem portalu S24.

W tym artykule skupimy się na zakładaniu spółki z o.o. online.


Rejestracja spółki z o.o. przez internet w trybie S24

Rejestracja spółki przez internet w systemie S24 jest szybka i wygodna. Oto szczegółowy przewodnik:


Korzyści z założenia spółki przez S24

 1. Wszystkie formalności można załatwić online, bez konieczności wychodzenia z domu.

 2. Intuicyjny system przeprowadzi cię krok po kroku przez proces zakładania spółki.

 3. Niższe koszty rejestracji (250 zł zamiast 500 zł).

 4. Brak konieczności zawarcia umowy w formie notarialnej.


Konto w systemie S24

Aby korzystać z portalu S24, musisz założyć konto. Każdy wspólnik musi posiadać swoje konto w systemie oraz możliwość złożenia elektronicznego podpisu (Profil Zaufany, podpis kwalifikowany lub podpis osobisty).


Jak rozpocząć zakładanie spółki w S24

 1. Zalogowanie do systemu – po założeniu konta i jego autoryzacji.

 2. Wybór formy prawnej – spółka z o.o.

 3. Nadanie nazwy i określenie siedziby spółki.

 4. Wypełnienie wzorca umowy spółki – system udostępnia wzorzec, który należy wypełnić danymi spółki, wspólników oraz określić przedmiot działalności, wysokość wkładów, podział zysków i strat, reprezentację spółki itd.

 5. Wypełnienie wzorca oświadczenia o wniesieniu kapitału – system udostępnia wzorzec w którym należy wypełnić tylko datę, reszta danych zostanie automatycznie przeniesiona przez system.

 6. Wypełnienie wzorca listy wspólników – system udostępnia wzorzec, który należy wypełnić danymi wspólników spółki.


bezpłatna pomoc przy rejestracji spółki


Dokumenty dodatkowe, które należy przygotować w formacie PDF poza systemem S24

 1. Oświadczanie, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku, o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 2. Lista adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę, likwidatorów i prokurentów.

 3. Lista adresów do doręczeń członków organu lub osób uprawnionych do powołania zarządu.

 4.  Spółka nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe dokumenty należy dodać do wybierając „Nowy dokument” a następnie „Wczytaj” (nowy dokument zewnętrzy).


Łącznie załączonych do systemu powinno być 7 dokumentów, 3 wzorcowe z systemu S24 i 4 dokumenty przygotowane poza systemem.


Jak podpisać dokumenty w S24

 1. Dokumenty w trybie S24 można podpisać przy użyciu podpisu kwalifikowanego, Profilu Zaufanego lub podpisu osobistego. W pierwszej kolejności zaczynamy od podpisania Umowy spółki.

 2. Umowę spółki podpisują wszyscy wspólnicy.

 3. Pozostałe dokumenty podpisują tylko osoby reprezentujące spółkę czyli Zarząd.


Rejestracja spółki w KRS przez S24

 1. Po podpisaniu wszystkich 7 dokumentów należy przejść do zakładki „Wnioski”, wybrać Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy i wypełnić wszystkie wymagane pola.

 2. Załącz umowę spółki oraz dodatkowe dokumenty podpisane wcześniej dokumenty.

 3. Wniosek podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji spółki.

 4. Opłacony wniosek zostanie przesłany do właściwego sądu rejestrowego.


Opłacenie wniosku

 1. Po wypełnieniu dokumentów, system S24 przekieruje cię do systemu płatności elektronicznych ePłatności.

 2. Koszty: 250 zł (wpis do KRS) + 100 zł (ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”) + opłata manipulacyjna.


Co należy zrobić po wpisaniu spółki do KRS


 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – wypełnij deklarację PCC-3 i złóż ją w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni.

 2. Zgłoszenie NIP-8 – w ciągu 21 dni, a jeśli firma zamierza odprowadzać składki ZUS, w ciągu 7 dni.

 3. Rejestracja VAT (jeżeli będzie konieczna)– przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej VAT.

 4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych w ciągu 14 dni od rejestracji spółki.


Podsumowanie

Zakładanie spółki z o.o. może być szybkie i proste, szczególnie jeśli skorzystasz z systemu S24. Wystarczy założyć konto, wypełnić formularze, podpisać dokumenty elektronicznie i opłacić wniosek online. Dzięki temu zaoszczędzisz czas i pieniądze, unikając wizyt u notariusza i w urzędach. Pamiętaj jednak, aby dokładnie przeanalizować wszystkie kroki i przygotować potrzebne dokumenty, by proces rejestracji przebiegł bezproblemowo.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page